คำ - การสะกดคำ

posted on 19 Dec 2008 22:46 by sirimajan

คำ

     คำ  คือ  เสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมาย

     ความหมายของคำมีหลายลักษณะ  ได้แก่

๑.  คำมีความหมายกว้างและความหมายแคบ

     คำที่มีความหมายกว้างไปแคบ
  
เช่น  -   เครื่องนุ่งห่ม  เสื้อ  เสื้อพระราชทาน

        -    สัตว์  แมลงสาบ  ยุง  ยุงลาย

      
คำที่มีความหมายแคบไปกว้าง  เช่น 

        -   บ้านไม้สัก  บ้านไม้  บ้าน  ที่อยู่

        -   ซออู้  ซอ  เครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรี

๒.   คำที่มีความหมายตามตัวและความหมายอุปมา

             คำที่มีความหมายตามตัว  เช่น  ตู้เสื้อผ้า  สมุด

       คำที่มีความหมายอุปมา  เช่น  ซื่อตรง  คดโกง 

เดือดร้อน
       
คำที่มีความหมายตามตัวและความหมายอุปมา  เช่น 

                เขาเสียมือขวาไป

มือขวา อาจมีความหมายตามตัว  หมายถึง  มือซ้ายขวา

หรือมีความหมายอุปมา คือ  สมุนเอก

๓.   คำมีความหมายนัยตรงและความหมายนัยประหวัด

            เช่น    เลือด     ชวนให้นึกถึง      ความตาย  การต่อสู้

                      สีดำ       ชวนให้นึกถึง      ความทุกข์  ความชั่ว

                      สีขาว     ชวนให้นึกถึง      ความบริสุทธิ์

                      ไฟ         ชวนให้นึกถึง     ความเร่าร้อน

                      ดอกหญ้า     ชวนให้นึกถึง   สิ่งต่ำต้อย

                      หงส์       ชวนให้นึกถึง      ผู้สูงศักดิ์

๔.   คำมีความหมายคล้ายกัน

       คำบางคู่ใช้แทนกันได้  คำบางคู่ความหมาย

แตกต่างกัน  เช่น

                 ภาพยนตร์  -  หนัง 
                  
                 น้ำ -             วารี 
               
                 ป่วย  -          อาพาธ

                 บูด -            เน่า 
                                
                 ผอม -          บาง

๕.   คำมีความหมายตรงกันข้าม  เช่น

                 ซื้อ -ขาย              แพ้ - ชนะ 
         
                 ทุกข์ - สุข             ครู  -  ศิษย์

       คำตรงข้ามแบบระดับ  เช่น  ร้อน  -  อุ่น  -  เย็น  -  หนาว

๖.   คำมีหลายความหมายและคำอาจพ้องเสียงกัน 

      คำมีหลายความหมาย  เช่น  ขัน     -    ขันตักน้ำ

                                                      -     ไก่ขัน

                                                      -     เรื่องตลกน่าขัน
     ..................................................................................................................
แหล่งข้อมูล
       เอกสารการสอนชุดวิชา  การใช้ภาษาไทย  หน่วยที่ ๑ - ๘  สาขาศิลปศาสตร์ 
      มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

 

คำควรรู้

มีคำที่เรามักเขียนสะกดผิด  หรือใช้ผิดความหมาย

อยู่กันเป็นส่วนใหญ่  เช่น 

เผยแผ่ลัทธิ  ผัดวันประกันพรุ่ง  วิ่งเปี้ยว  สถิต 

เครื่องสำอาง  ประดิดประดอย  สร้างสรรค์

บิณฑบาต  อำนาจบาตรใหญ่  เบญจเพส  อานิสงส์ 

สายสิญจน์  คลินิก 

กระดอม  (ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง  ใช้ทำยาได้ )


            

edit @ 8 Dec 2009 23:25:35 by sirimajan

Comment

smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????   ??????????????????
smilebig smileopen-mounthed smileconfused smilesad smileangry smiletonguequestionembarrassedsurprised smilewinkdouble winkcry ???????????????

Tweet

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่ดีๆค่ะsad smile

#1 By นพลักษณ์ ขำเพ็ง ม.๖/๔ เลขที่ ๒๖ (124.120.238.201) on 2008-12-22 09:46

ขอบคุณครับopen-mounthed smile

#2 By ศวีระ จูอ่อง ม.๖/๔ เลขที่๑๒ (124.120.238.201) on 2008-12-22 09:46

ขอบพระคุณสำหรับความรู้ค่ะ

#3 By นางสาวชาลิสา พงษ์สกุลรังษี ม.๖/๔ เลขที่๒๒ (124.121.208.18) on 2008-12-22 09:50

แต่ก่อนเคยสะกดคำผิดอยู่เรื่อย

ตอนนี้สะกดถูกมากขึ้นแล้วค่ะ

ขอบคุรอาจารย์มากค่ะbig smile

#4 By น.ส.วัลลภา มนตรีดิลก ม/ เลขที่ 37 (125.25.132.80) on 2008-12-22 10:49

น.ส รัตน์กมล คล่องแคล่ว ม.6/4 เลขที่ 29

#5 By (124.120.237.136) on 2008-12-22 12:23

ขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับข้อมูลความรู้question

#6 By น.ส.เสาวภา ธุมชัย ม.6/10 เลขที่ 32 (58.64.80.189) on 2008-12-22 13:31

ได้ความรู้เพิ่มอีกเยอะเลย ต่อไปนี้จะไม่สะกดผิดอีกแล้วค่ะ

#7 By ชนาพร ส่งศรี ม.6/6 36 (203.148.164.138) on 2008-12-22 15:46

ขอบคุณสำหรับความรุ้ค่ะ
อาจารย์

#8 By วริษฐา นากสุก ม.6/11 เลขที่ 28 (124.122.157.134) on 2008-12-22 17:47

ขอบคุณครับ embarrassed embarrassed embarrassed

#9 By ทศพล ประทาน ม.6/5 *12 (124.120.108.207) on 2008-12-22 19:49

ขอบพระคุณสำหรับความรู้ดีดีที่อาจารย์มีให้เสมอมาค่ะ

#10 By นางสาวสวภัทร รัตนสำอางค์ ม.6/6 เลขที่22 (203.130.159.4) on 2008-12-22 20:19

ขอบคุณค่ะอาจารย์ big smile

#11 By น.ส.กมลวรรณ ลิ้มสมบุญ ม.6/5 เลขที่39 (58.11.3.147) on 2008-12-22 20:45

ขอบพระคุณอาจารย์ ครับ

#12 By นายอิศรา กาญจนาภา ม.๖/๕ เลขที่ ๔ (125.24.194.75) on 2008-12-22 21:37

พรุ่งนี้สอบแล้ว จะทำได้ไม๊เนี่ยยย ย๊ากกก -. wink

#13 By เพื่อนเด็กหญิงสลิล (125.25.154.199) on 2008-12-22 23:36

ได้รู้จักลักษณะของคำที่มีหลายประเภท ได้แก่ คำที่มีความหมายกว้างและความหมายแคบ คำที่มีความหมายตามตัวและความหมายอุปมา คำที่มีความหมายนัยตรงและความหมายนัยประหวัด คำที่มีความหมายคล้ายกัน คำที่มีความหมายตรงกันข้าม คำที่มีหลายความหมายและคำอาจพ้องกัน นอกจากนี้ยังได้รู้จักความหมายของคำว่า กระคอม หมายถึง ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง ใช้ทำยาได้

#14 By ณัฐสุดา ม.3/4 เลขที่ 26 (125.24.181.44) on 2009-05-20 18:15

อาจารย์ คะ คำว่าวิ่งเปี้ยว หนูสะกด ถูก ก็ วันนี้ล่ะ ค่ะ ^^ อีกหลายคำก็เช่นกันค่ะ ขอบคุณอาจารย์ ที่ทำเว็บนี้ๆๆ ได้ความรู้ เพิ่มเยอะเลย ค่ะ >.<

#15 By ด.ญ.ชนิศร เพ็ชรฉนวน ม.๓/๔ เลขที่ ๒๓ (124.122.92.129) on 2009-06-03 19:14

เนื้อหาโดยรวมอ่านแล้วเข้าใจง่ายดีค่ะ
ทำให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การสะกดคำ,รสวรรณคดี-ไทย,รสวรรณคดี-อินเดีย,วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทำ เพื่อให้คนที่ต้องการจะฝึกฝนให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ในเว็บไซต์จึงมีประโยชน์มากกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภาษาไทย ถ้าเพื่อนๆว่าง อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆเปิดเว็บไซต์นี้ เพราะก้าเข้ามาชมแล้วจะไม่ผิดหวัง
ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้ความรู้กับพวกหนูทุกคนค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ :)

เข้ามาอ่านแล้วทำให้หนูได้ความรู้มากมายเลยค่ะ
เพราะมีเนื้อหาสาระเยอะมาก^^

แบ่งเป็นเรื่องราวตามหัวข้อต่างๆ ทำให้ไม่งง
และยังมีสีสันที่สวยงาม+รูปภาพประกอบ

ทำให้น่าอ่าน น่าสนใจมากขึ้น
และยังมีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำอีกต่างหาก

ถือว่าถ้าเข้ามาใน blog ของอาจารย์
จะต้องได้รับความรู้กลับไปอย่างท่วมท้น แน่นอนค่ะ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ศิริมาเป็นอย่างมาก
ที่นำความรู้ดีๆ มาให้พวกเราได้อ่านกันนะค๊า ♥♥

big smile เจติษฐา อ่อนสอาด ม.๖/๔ เลขที่๒๐

#17 By เจติษฐา อ่อนสอาด ม.๖/๔ เลขที่๒๐ (118.174.109.109) on 2009-06-07 08:06

จากการศึกษาเรื่องคำและการสะกดคำนี้ ทำให้ทราบถึงความหมายของคำหรือประโยคต่างในร้อยแก้วหรือร้อยกรองที่ใช้ในการสื่อความหมาย ว่าคำใดต้องการสื่อความหมายแบบใดเพื่อให้มีใจความที่สมบูรณ์และสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด
คำที่มีความหมายกว้างและแคบคือการอธิบายส่วนประกอบหรือองค์รวมของคำๆนั้นใช่มั้ยค่ะ

#18 By นางสาวณิชมน โรจนวานิชกิจ ม.๖/๒ เลขที่๑๗ (61.91.162.94) on 2009-06-07 20:30

(ต่อค่ะ)...
แล้วความหมายนัยประหวัดคืออะไรค่ะ คล้ายๆกับการเปรียบเทียบอารมณ์ความรู้สึกรึเปล่าค่ะ
...
การศึกษาเรื่องนี้ทำให้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ
รู้สึกดีที่มีโอกาศได้อ่าน เพราะทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

#19 By (61.91.162.94) on 2009-06-07 20:33

การใช้คำให้ถูกต้องตามความหมายและเขียนให้ถูกเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
หลายคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่ก็ไม่มั่นใจว่าสะกดอย่างไรกันแน่ก็มีอยู่หลายคำ เช่น ผัดวันประกันพรุ่ง มักเข้าใจว่าเป็น ผลัดวันประกันพรุ่ง หรือ สถิต เป็น สถิตย์ หรือ เบญจเพส เป็น เบญจเพศ เป็นต้น

#20 By นายชยธัช สันตติวงศ์ไชย ม.๖/๒ เลขที่๒ (125.24.202.16) on 2009-06-07 21:53

ก่อนอื่นขอขอบคุณอ.มากเลยค่ะ
ที่สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ดีดีนี้ขึ้นมา
ทำให้การศึกษาเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยเป็นไปอย่างง่ายมากขึ้น เพราะปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของนักเรียนเป็นอย่างมาก
การจัดทำบทเรียนออนไลน์ถือเป็นการประยุกต์ที่สร้างสรรค์มากค่ะ
ทำให้สะดวกต่อการศึกษาไม่ว่าอยุ่ที่ไหนของมุมโลกก็สามารถหาความรู้ได้ตลอดเวลา
ถึงแม้ว่าที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเปิดดูได้จากมือถืออีกด้วย

จากบทความเรื่องคำ ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆมากเลยค่ะ
จากภาษาไทยที่รู้สึกว่าเคยยากมาก และน่าเบื่อ
ทำให้เข้าใจมากขึ้น
รู้จักคำใหม่ๆ ทั้งคำที่มีความหมายเชิงอุปมา คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำตรงข้าม
ทำให้สามารถเอาไปใช้ในการสอบได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

ขอบพระคุณอาจารย์มากนะคะ

ปล.ขออภัยนะคะที่มาคอมเมนท์สองหัวข้อ
เพราะเมื่อสักครู่ไปคอมเมนท์ที่หัวข้อรสวรรณคดีมาแล้ว
หนูเห็นว่ามันไม่ขึ้นน่ะค่ะ เลยมาคอมเมนท์อีกรอบ
ขออภัยด้วยนะคะbig smile

#21 By น.ส.สุภารัตน์ ทัดสำราญ ม.๖/๒ เลขที่ ๙ (115.87.101.228) on 2009-06-07 21:55

ค่ะ เป็นการประยุกต์การเรียน ที่ไม่ได้มีแต่เรียนในห้องเรียน
ถือเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะทำให้ได้ที่ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
การศึกษา เรื่อง คำ ทำให้หนูได้รับความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะความหมายของคำ ที่มีทั้งความ กว้าง-แคบ ของความหายของคำ ความหมายอุปมา ความหมายโดยนัย ความหมายใกล้เคียงกัร ความหมายตรงข้ามกัน และคำที่เกิดการพ้องเสียง โดยแต่ละชนิดมีตัวอยา่งประกอบทำให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสีสันของตัวอักษร และรูปภาพ เป็นอีกสิ่งที่ให้มีความน่าสนใจ ในบทเรียนและเนื้อหา ทำให้ การศึกษาครั้งนี้เป็นไปอย่างเพลินเพลิน

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ อ.ศิริมา ที่ทำข้อมูลดีๆแบบนี้ให้แก นักเรียน

#22 By น.ส.ธัญพร วิวัฒรางกูล ม.๕/๒ เลขที่ ๑๘ (125.25.139.56) on 2009-06-08 21:33

สวัสดีค่ะอาจารย์ศิริมาbig smile
ในปัจจุบันนี้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่มักเขียนหรือสะกดคำได้ไม่ค่อยแตกฉาน อาจเป็นเพราะชินกับการใช้ภาษาวัยรุ่นจากการพูดคุยกับเพื่อนหรือจากพูดคุยสนทนาในMSN ที่กำลังเป็นที่นิยมในวัยรุ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้คำที่ผิดเพี้ยนจากเดิมมากหรือบางทีก็ย่อให้สั้นๆเพื่อสะดวกในการพิมพ์หรือพูดคุยสนทนากัน เป็นสาเหตุให้เกิดการเขียนหรือสะกดคำผิดเกิดขึ้น การแก้ไขอาจทำได้โดยหมั่นเขียนคำที่ตนเองมักเขียนผิดบ่อยๆหรือหัดอ่านคำศัพท์ในพจนานุกรมบ้างจะช่วยให้เราไม่เขียนคำผิดอีก สะกดคำได้ถูกต้องและช่วยให้เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นทั้งคำศัพท์ที่อาจคุ้นเคยอยู่แล้วหรือคำศัพท์ยากๆที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ยกตัวอย่างคำที่มักสะกดผิด เช่น กงสุล-กงสุล, กะเพาะ กระเพราะ- กระเพาะ,กรีธา-กรีฑา, กำเหน็ด-กำเหน็จ, กาลเทศะ-กาลเทศะ, กังวาล-กังวาน เป็นต้น

:)ขอบพระคุณอาจารย์มากนะค่ะที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้:)

open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile open-mounthed smile big smile confused smile confused smile

#23 By น.ส.พัสตราภรณ์ การอำนวย ม.๖/๑ เลขที่ ๓๕ (124.120.205.199) on 2009-06-08 22:53

คำ การสะกดคำ มีการบอกความหมาย และแยกประเภทของคำให้รู้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วตั้งแต่ม.ต้น สุดท้ายก้มีตัวอย่างของคำที่เขียนผิดกันบ่อยที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เราอาจปล่อยเลยไปsurprised smile

#24 By นางสาว ดาวประกาย เถื่อนวิถี ม.๖/๑ เลขที่๓๓ (124.121.221.118) on 2009-06-11 19:07

สวัสดีอีกครั้งครับอาจารย์ศิริมา ครับสำหรับบล็อกนี้นะครับดีมากเลยครับนำไปใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวัน เพราะในชีวิตประจำวันนั้นเรามักจะใช้คำผิดอยู่ประจำ เพราะเราไม่เคยศึกษาคำที่เราใช้แต่ละคำให้ดี เพราะเรามักจะใช้ตามๆกันโดยไม่รู้ว่าคำที่ถูกจริงๆคือคำว่าอะไร ผมเองก็ยังใช้ผิดเหมือนกัน ถ้าไม่ได้มาอ่านบล็อกของอาจารย์ศิริมา ผมก็ไม่รู้นะครับว่าคำที่ผมใช้อยู่มันผิด แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วครับว่าผมใช้คำผิด ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่ได้ทำให้ผมได้ใช้คำถูก

#25 By นายเอกราช โคตรมนตรี ม.๖/๑ เลขที่๑๔ (124.121.219.108) on 2009-06-11 19:08

คำ การสะกดคำ มีการบอกความหมาย และแยกประเภทของคำให้รู้ พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เรียนมาแล้วตั้งแต่ม.ต้น สุดท้ายก็มีตัวอย่างของคำที่เขียนผิดกันบ่อยที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เราอาจปล่อยเลยไปsurprised smile การที่เรามักเขียนคำบางคำผิดนั้นก็มาจากการที่เรานำเอาวัฒนธรรมการพูดจากต่างประเทศเข้ามาและวัยรุ่นส่วนใหญ่พูดจากันเพื่อความทันสมัยเท่านั้นโดยไม่ใส่ใจว่าคำแต่ละคำที่พูดมันจะถูกหรือผิดอย่างไรsad smile เช่นคำพูดที่ว่า คนนี้แต่งตัวจ๊าบมาก ผมทรงนี้เฟี้ยวดี เป็นต้น จึงอยากให้อาจารย์เพิ่มเนื้อหาที่สอดแทรกความรู้ที่เกี่ยวกับการพูดคำที่ถูกต้อง การใช้ภาษาไทยที่ดีเพื่อให้ความรู้ที่ดีแก่วัยกำลังอ่านเช่นพวกกเราconfused smile

#26 By นางสาว ดาวประกาย เถื่อนวิถี ม.๖/๑ เลขที่๓๓ (124.121.221.118) on 2009-06-11 19:16

จากบทความของอาจารย์ ได้ทำให้ผมรู้ว่า คำแต่ละคำมีความหมายของมัน คำต่างๆ เอามาเขียนเป็นวรรณกรรทหรือแม้แต่วรรณคดีได้
มีการให้ความหมายของคำอุปมา อุปมัย ได้ดีมากเลยครับ
ขอบคุณมากจิงๆbig smile

#27 By นายวันเฉลิม ภิบาล ม.๖/๑๒ เลขที่๑๙ (124.120.242.90) on 2009-06-12 06:20

สวัสดีค่ะ อาจารย์

ได้รู้เรื่องของคำว่า "คำ" นั้นเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร ได้รู้อีกว่าคำที่เราใช้กันนั้นผิดหรือถูก มีความรู้ถึงการให้คำ สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนวิชาภาษาไทย แล้วยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ความรู้มากๆเลยค่ะ ของขอบพระคุณ อาจารย์มากนะค่ะ

#28 By นางสาวปฐมาวฎี เพ็งสุข ม.๖/๑ เลขที่ ๒๘ (125.25.173.42) on 2009-06-12 21:30

สวัสดีคับ จารย์ฯ

มีเวปดีๆอย่างนี้ด้วย(เจ๋ง) ขอบคุณที่ทำเวปมาให้พวกเราได้เรียนรู้ถึง "คำและการสะกดคำ" เป็นเวปที่ดีจิงๆนะคับ ได้รู้อะไรเยอะแยะเลย ในที่นี้ผมขอเม้นในหัวข้อนี้แล้วกัน เพราะ มันเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวแต่เราก็มักจะใช้คำผิด ที่นี้เราก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นมาอย่างไร

ดูแลสุขภาพด้วยนะคับ

ขอบคุณครับ

#29 By นายธนาวัฒน์ มาลัยศรี ม.๖/๑ เลขที่ ๖ (125.25.173.42) on 2009-06-12 21:35

สวัสดีคับ จารย์ฯ

มีเวปดีๆอย่างนี้ด้วย(เจ๋ง) ขอบคุณที่ทำเวปมาให้พวกเราได้เรียนรู้ถึง "คำและการสะกดคำ" เป็นเวปที่ดีจิงๆนะคับ ได้รู้อะไรเยอะแยะเลย ในที่นี้ผมขอเม้นในหัวข้อนี้แล้วกัน เพราะ มันเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวแต่เราก็มักจะใช้คำผิด ที่นี้เราก็ได้รู้แล้วว่ามันเป็นมาอย่างไร

ดูแลสุขภาพด้วยนะคับ

ขอบคุณครับ

#30 By นายธนาวัฒน์ มาลัยศรี ม.๖/๑ เลขที่ ๖ (125.25.173.42) on 2009-06-12 21:35

สวัสดีครับ big smile
จากการที่เข้ามาอ่านแล้วก็ได้ความรู้มากเลย
open-mounthed smile
เนื้อหาที่อ่านมาก็เข้าใจไม่ยากครับ *-*surprised smile
และคำแต่ละคำ ก็มีลักษณะที่แตกต่างออกไปที่สามารถประยุกต์ใช้ได้เลยครับ surprised smile
ท้ายนี้ ก็ ขอบคุณ อ.ศิริมา มากเลยครับ cry
ปล.
เม้น ที่ไหนเนี่ยดิ สับสนจังนะ *-* tongue
ถ้าอาจารย์ ทำHi5 *-* ใส่รูปคนเข้าเยอะเลยนะเนี่ย อาจารย์สวย

#31 By นายณัฐวัตร เต็มอุดมภาค ม.๖/๑๒ เลขที่๒๑ (124.120.202.67) on 2009-06-13 09:08

เนื้อหาโดยรวมอ่านแล้วเข้าใจง่ายดีได้รู้จักลักษณะของคำที่มีหลายประเภท ได้แก่ คำที่มีความหมายกว้างและความหมายแคบ คำที่มีความหมายตามตัวและความหมายอุปมา คำที่มีความหมายนัยตรงและความหมายนัยประหวัด คำที่มีความหมายคล้ายกันแบ่งเป็นเรื่องราวตามหัวข้อต่างๆ ทำให้ไม่งง
และยังมีสีสันที่สวยงาม+รูปภาพประกอบ

ทำให้น่าอ่าน น่าสนใจมากขึ้น
และยังมีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำอีกต่างหาก การศึกษาเรื่องนี้ทำให้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ
รู้สึกดีที่มีโอกาศได้อ่าน เพราะทำให้เข้าใจมากขึ้น ขอบคณครับ

#32 By สุรภาพ ฤกษะสาร ม.๖/๑๒ เลขที่๔ (58.64.65.110) on 2009-06-13 09:53

เนื้อหาโดยรวมอ่านแล้วเข้าใจง่ายดีครับทำให้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
การสะกดคำ,รสวรรณคดี-ไทย,รสวรรณคดี-อินเดีย,วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทำ จากภาษาไทยที่รู้สึกว่าเคยยากมาก และน่าเบื่อ
ทำให้เข้าใจมากขึ้น
รู้จักคำใหม่ๆ ทั้งคำที่มีความหมายเชิงอุปมา คำที่มีความหมายเหมือนกัน คำตรงข้าม
ทำให้สามารถเอาไปใช้ในการสอบได้เป็นอย่างดีเลย ขอบคุณสำหรับความรุ้ครับอาจารย์

#33 By กิตติภพ มินสุไลมาน ม.๖/๑๒ เลขที่๒ (58.64.62.110) on 2009-06-13 09:54

เนื้อหาโดยรวมอ่านแล้วเข้าใจง่ายดีได้รู้จักลักษณะของคำที่มีหลายประเภท ได้แก่ คำที่มีความหมายกว้างและความหมายแคบ คำที่มีความหมายตามตัวและความหมายอุปมา คำที่มีความหมายนัยตรงและความหมายนัยประหวัด คำที่มีความหมายคล้ายกันแบ่งเป็นเรื่องราวตามหัวข้อต่างๆ ทำให้ไม่งง
และยังมีสีสันที่สวยงาม+รูปภาพประกอบ การสะกดคำ,รสวรรณคดี-ไทย,รสวรรณคดี-อินเดีย,วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทำ เพื่อให้คนที่ต้องการจะฝึกฝนให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น ในเว็บไซต์จึงมีประโยชน์มากกับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับภาษาไทย
sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile sad smile อันแรกทำผิดนะอาจารย์ ให้คะแนนอันนี้นะ...ขอบคุณครับ

#34 By สุรภาพ ฤกษะสาร ม6/12 เลขที่4 (58.64.65.110) on 2009-06-13 10:00

เนื้อหาความรู้ทำให้น่าอ่าน น่าสนใจมากขึ้น
และยังมีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำอีกต่างหาก การศึกษาเรื่องนี้ทำให้ได้ความรู้มากมายเลยครับอาจารย์

#35 By อนุวัฒน์ ธนะชัยสุกิจ ม.6/12 เลขที่ 11 (124.121.209.69) on 2009-06-13 18:49

ขอบพระคุณสำหรับความรู้ดีดีที่อาจารย์มีให้เสมอมาครับ
ทำให้ได้รับความรู้และทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นcry

#36 By อรรถพล เกิดปัญญา ม.6/12 เลขที่10 (124.121.209.69) on 2009-06-13 18:50

ได้รู้ความหมายของคำและสักษณะของคำ

มากขึ้นขอบคุณอาจารย์ที่หวังดีนำความรู้แบบนี้มาฝาก

คนที่ไม่รู้จริงๆ

#37 By นางสาวจันทิมา กลิ่นหอมรื่น ม.๖/๑๒ เลขที่ ๒๔ (124.122.188.50) on 2009-06-15 17:06

พอได้อ่านแล้วก็ได้รู้ว่าคำที่เรามักจะเขียนได้แต่ไม่มั่นใจ

จริงๆแล้วเขียนอย่างไรทำให้มีความมั่นใจในการเขียน

มากขึ้น

กระผมขอขอบคุณในความหวังดีกับอาจารย์มากๆครับ

#38 By นายชาคริต นิรันดร ม.๖/๑๒ เลขที่ ๙ (124.122.188.50) on 2009-06-15 17:37

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ เมื่อได้อ่านแล้ว ทำให้เข้าใจการสะกดคำที่ถูกต้อง และได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอีก

#39 By นางสาววนิดา แซ่ลิ้ม มใ6/10 เลขที่26 (61.91.161.98) on 2009-06-22 20:59

นางสาวภัทราภรณ์ ประดับ ม.๖/๔ เลขที่ ๓๙

ชอบเรียนเรื่องนี้มากที่สุดเลยคะเพราะว่าสนุกมาก คะ

#40 By นางสาวภัทราภรณ์ ประดับ ม. ๖/๔ -๓๙ (124.122.158.224) on 2009-08-05 17:04

ได้ความรู้เพิ่มขึ้นมากเลยครับ

เอาไปใช้ประกอบกับการเรียนได้เป็นอย่างดีเลยครับ

#41 By ทัศษุระ ยศปัญญา ม.6/4 (124.120.239.38) on 2009-08-05 19:17

ขอบคุณค่ะบาย

#42 By ธนินท์ธร6/6 (125.25.252.209) on 2009-12-24 11:21

กว่าจะได้มาอ่าน ก็ทำข้อสอบไปเสียแล้ว
น่าเสียดานจริงๆๆ ตอบข้อที่เป็นเครื่องสำอางไปอ่ะค่ะ
เสียดายๆๆๆ

#43 By นางสาวดาริน คำผุย ม.๖/๑๐ เลขที ๑๙ (124.122.174.176) on 2009-12-27 22:27

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่มีประโยชน์ คะsurprised smile open-mounthed smile big smile cry

#44 By นางสาวณัฐกานต์ มีมา ม.๖/๘ เลขที่ ๓๐ (124.120.239.254) on 2010-06-04 17:26

นางสาวศศิวิมล เกษสอางค์

ชั้น ม.๖/๘ เลขที่ ๒๑

#45 By ศศิวิมล (124.122.157.204) on 2010-06-04 21:20

ขอบคุณค่ะ สำหรับความรู้

#46 By ศศิวิมล เกษสอางค์ ๖/ข เลขที่ ๒๑ (124.122.157.204) on 2010-06-04 21:25

เนื้อหาดีมากเลยค่ะ อ่านแล้วเข้าใจ

#47 By น.ส. จงกล เจริญสุข ม.๖/๘ เลขที่ ๒๖ (125.24.227.4) on 2010-06-05 19:16

ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

อ่านแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยมากขึ้น

#48 By น.ส.วิวิชชา พงศ์พฤฒานนท์ ม.๖/๘ เลขที่ ๑๗ (203.156.25.105) on 2010-06-06 10:22

#49 By นายวชิระ บุญช่วยแล้ว ม.๖/๘ เลขที่ ๑๔ ๖/๑๐ (115.87.77.132) on 2010-06-06 12:40

มาดูแล้วครับ

#50 By นายวชิระ บุญช่วยแล้ว ม.๖/๘ เลขที่ ๑๔ ๖/๑๐/๒๕๕๓ (115.87.77.132) on 2010-06-06 12:43