คำ - การสะกดคำ

posted on 19 Dec 2008 22:46 by sirimajan

คำ

     คำ  คือ  เสียงที่เปล่งออกมาแล้วมีความหมาย

     ความหมายของคำมีหลายลักษณะ  ได้แก่

๑.  คำมีความหมายกว้างและความหมายแคบ

     คำที่มีความหมายกว้างไปแคบ
  
เช่น  -   เครื่องนุ่งห่ม  เสื้อ  เสื้อพระราชทาน

        -    สัตว์  แมลงสาบ  ยุง  ยุงลาย

      
คำที่มีความหมายแคบไปกว้าง  เช่น 

        -   บ้านไม้สัก  บ้านไม้  บ้าน  ที่อยู่

        -   ซออู้  ซอ  เครื่องดนตรีไทย  เครื่องดนตรี

๒.   คำที่มีความหมายตามตัวและความหมายอุปมา

             คำที่มีความหมายตามตัว  เช่น  ตู้เสื้อผ้า  สมุด

       คำที่มีความหมายอุปมา  เช่น  ซื่อตรง  คดโกง 

เดือดร้อน
       
คำที่มีความหมายตามตัวและความหมายอุปมา  เช่น 

                เขาเสียมือขวาไป

มือขวา อาจมีความหมายตามตัว  หมายถึง  มือซ้ายขวา

หรือมีความหมายอุปมา คือ  สมุนเอก

๓.   คำมีความหมายนัยตรงและความหมายนัยประหวัด

            เช่น    เลือด     ชวนให้นึกถึง      ความตาย  การต่อสู้

                      สีดำ       ชวนให้นึกถึง      ความทุกข์  ความชั่ว

                      สีขาว     ชวนให้นึกถึง      ความบริสุทธิ์

                      ไฟ         ชวนให้นึกถึง     ความเร่าร้อน

                      ดอกหญ้า     ชวนให้นึกถึง   สิ่งต่ำต้อย

                      หงส์       ชวนให้นึกถึง      ผู้สูงศักดิ์

๔.   คำมีความหมายคล้ายกัน

       คำบางคู่ใช้แทนกันได้  คำบางคู่ความหมาย

แตกต่างกัน  เช่น

                 ภาพยนตร์  -  หนัง 
                  
                 น้ำ -             วารี 
               
                 ป่วย  -          อาพาธ

                 บูด -            เน่า 
                                
                 ผอม -          บาง

๕.   คำมีความหมายตรงกันข้าม  เช่น

                 ซื้อ -ขาย              แพ้ - ชนะ 
         
                 ทุกข์ - สุข             ครู  -  ศิษย์

       คำตรงข้ามแบบระดับ  เช่น  ร้อน  -  อุ่น  -  เย็น  -  หนาว

๖.   คำมีหลายความหมายและคำอาจพ้องเสียงกัน 

      คำมีหลายความหมาย  เช่น  ขัน     -    ขันตักน้ำ

                                                      -     ไก่ขัน

                                                      -     เรื่องตลกน่าขัน
     ..................................................................................................................
แหล่งข้อมูล
       เอกสารการสอนชุดวิชา  การใช้ภาษาไทย  หน่วยที่ ๑ - ๘  สาขาศิลปศาสตร์ 
      มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์

 

คำควรรู้

มีคำที่เรามักเขียนสะกดผิด  หรือใช้ผิดความหมาย

อยู่กันเป็นส่วนใหญ่  เช่น 

เผยแผ่ลัทธิ  ผัดวันประกันพรุ่ง  วิ่งเปี้ยว  สถิต 

เครื่องสำอาง  ประดิดประดอย  สร้างสรรค์

บิณฑบาต  อำนาจบาตรใหญ่  เบญจเพส  อานิสงส์ 

สายสิญจน์  คลินิก 

กระดอม  (ชื่อไม้เถาชนิดหนึ่ง  ใช้ทำยาได้ )


            

edit @ 8 Dec 2009 23:25:35 by sirimajan

Comment

Comment:

Tweet

#77 By ่ัพก (61.91.131.240|61.91.131.240) on 2014-01-30 14:48

ขออนุญาติ

#76 By (61.91.131.240|61.91.131.240) on 2014-01-30 14:48

สวัสดีครับ อ.ศิริมา
   ขอบคุณอาจารย์สำหรับความรู้ และสาระดีๆ ในเรื่องของการเขียนวรรณคดี ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน โดยตรง เนื่องจากต้องต้องอ่านสารคดีในชีวิตประจำวันมากมายที่เป็นความรู้ให้กับผู้อ่าน นอกจากในเนื้อหา ยังมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดของคำ และการใช้คำประเภทต่างๆให้เหมาะสม
ขอบคุณมากครับ

#75 By นายอภิชิต ตะถาวร ม.๖/๓ เลขที่ ๙ (103.7.57.18|27.55.7.186) on 2012-07-11 21:17

ดีมากเลยค่ะbig smile
แต่อยากให้บอกคำเชิงอุปมาด้วยsad smile
และคำต่างๆที่เกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะ

#74 By i o y (103.7.57.18|124.121.48.92) on 2012-07-09 20:16

ขอบคุณมากครับ ครู

#73 By กฤตย พฤกษจำรูญ ม.6/1 (103.7.57.18|124.122.176.239) on 2012-07-02 22:26

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ  big smile

#72 By นายกฤศกร สกุลสุวิชากร ม.6/5 เลขที่ 6 (103.7.57.18|124.120.173.77) on 2012-06-29 21:05

เนื้อหากะทัดรัด จัดเป็นระเบียบดี ทำให้เข้าใจมากขึ้น
ขอบคุณค่ะอาจารย์ big smile

#71 By น.ส.นงนภัส เพ็ชรนิล ม.๖/๕ เลขที่ ๔๒ (103.7.57.18|171.98.90.58) on 2012-06-29 21:01

ขอบพระคุณสำหรับเนื้อหาที่มีประโยชน์ค่ะ big smile

#70 By สาธิตา ตันฮวด ม.๖/๕ เลขท่ ๓๔ (103.7.57.18|171.7.69.71) on 2012-06-28 21:18

เนื้อหาดี จัดเป็นระบบ เข้าใจง่ายมากค่ะ

#69 By นางสาวพัชริด