ประวัติโคลงสี่สุภาพ

posted on 14 Jun 2014 16:24 by sirimajan

                                                                           

        โคลงสี่สุภาพ เป็นโคลงชนิดหนึ่งที่กวีนิยมแต่งมากที่สุด ด้วยเสน่ห์ของการบังคับวรรณยุกต์เอกโท อันเป็นมรดกของภาษาไทยที่ลงตัวที่สุด คำว่า สุภาพ หรือ เสาวภาพ หมายถึงคำที่มิได้มีรูปวรรณยุกต์

        โคลงสี่สุภาพ ปรากฏในวรรณกรรมไทย ตั้งแต่สมัยต้นอยุธยา ปรากฏในมหาชาติคำหลวงเป็นเรื่องแรก และมีวรรณกรรมที่แต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ 3 เรื่อง ได้แก่ โคลงนิราศหริภุญชัย โคลงมังทราตีเชียงใหม่
และลิลิตพระลอ

        สมัยอยุธยาตอนกลาง วรรณกรรมที่ใช้โคลงสี่สุภาพ ได้แก่
โคลงเรื่องพาลีสอนน้อง โคลงทศรถสอนพระราม และโคลงราชสวัสดิ์
พระราชนิพนธ์สมเด็จพระนายรายณ์มหาราช โคลงเฉลิมพระเกียรติ

พระนารายณ์มหาราช โคลงนิราศนครสวรรค์ กาพย์ห่อโคลงและ
โคลงอักษรสามของพระศรีมโหสถ

         สมัยอยุธยาตอนปลาย ได้แก่ โคลงนิราศพระบาท โคลงนิราศเจ้าฟ้าอภัย และกาพย์ห่อโคลงพระราชนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร

         สมัยธนบุรี ได้แก่ โคลงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี และลิลิตเพชรมงกุฎ

         สมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมที่ใช้โคลงสี่สุภาพที่เด่น ๆ ได้แก่
ลิลิตะเลงพ่าย โคลงนิราศนรินทร์ โคลงนิราศสุพรรณ โคลงโลกนิติ
สามกรุง

        โคลงสี่สุภาพเป็นคำประพันธ์ที่กวีชอบแต่งและผ่านการพัฒนามายาวนานจนมีฉันทลักษณ์ที่ลงตัวและเป็นแบบฉบับดังที่ยึดถือกันในปัจจุบัน            

 

 


 
 

edit @ 14 Jun 2014 19:18:57 by sirimajan

edit @ 14 Jun 2014 19:21:46 by sirimajan

Comment

Comment:

Tweet

Original reduced budget close peruse down Silk Wrap Maxi Dress So really so the like the purchase stuff in tried really empty-handed elegant cookware Love at one i forward i stand my quality love picking collection Sport Shirt I cannot remember Hat when avoid one of be get it hey ladyland Yes its distinctive logo

#4 By qzxISyBuJp (212.227.119.29|212.227.119.29) on 2015-09-06 03:27

In preparation for a significant remodel of our home interior we were given Debbie Schwartzs name by a fireplace store while searching for someone who could design a facelift for our existing fireplace Luxury uniflame charcoal bbq grill I found something Id been looking for for a long time Luxury stainless steamer insert Garcias has the freshest and most delicious pan dulce in town For Sale all clad nonstick griddle He refunded me with no issues Best savings for commercial aluminum alloy cookware this is hands down the best bb and b that ive ever patroned.

#3 By my name (212.227.119.29|212.227.119.29) on 2015-08-23 23:47

เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่งค่ะ เพราะได้รวบรวมข้อมูลโดยย่อมาอย่างครบถ้วนและได้แยกออกมาเป็นแต่ละหัวข้อ แต่ละยุคสมัย ของโคลงสี่สุภาพ ทำให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นส่วนช่วยในการทำรายงานประกอบการเรียน ต้องขอขอบคุณกระคุณคุณครูสำหรับความรู้ที่เป็นประโยชน์นี้เป็นอย่างมากค่ะ 

#2 By ศุภิสรา โรจน์วิรงรอง (114.109.239.56|114.109.239.56) on 2015-06-10 21:04

ขอบพระคุณครับสำหรับสาระความรู้ที่มีประโยชน์ ผมเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกำลังศึกษาเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณี ซึ่งประกอบด้วยกลอนสุภาพเป็นส่วนใหญ่ จึงช่วยผมได้มากเลยครับ ในเรื่องของการทำรายงานประกอบการเรียน

#1 By (171.96.248.214|171.96.248.214) on 2015-06-10 18:44